A A AZ regionukomentarze (1)

Kalkulator ZUS obliczy odsetki

Kalkulator odsetkowy jest dostępny na stronie internetowej: www.zus.pl/kalkulator

Kalkulator odsetkowy jest dostępny na stronie internetowej: www.zus.pl/kalkulator

Na stronie internetowej ZUS można już skorzystać z kalkulatora, który liczy odsetki od niezapłaconych składek.

Kalkulator automatyczne oblicza odsetki za nieterminowe opłacenie składek.

Umożliwia policzenie odsetek od składek na każdy fundusz odrębnie, czyli osobno na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zobacz także. Nowe firmy zapłacą wyższy ZUS o prawie 122 zł rocznie

Narzędzie policzy odsetki za płatnika po podaniu kilku informacji: kwota nieopłaconej w terminie składki, termin, w którym należało ją zapłacić oraz dzień, w którym zamierzamy opłacić tę składkę. Kalkulator odsetkowy jest dostępny na stronie internetowej: www.zus.pl/kalkulator
 

Więcej na temat: ZUS, składki, odsetki, kalkulator

Komentarze (1)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.