A A AAktualnościkomentarze (3)

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do karty podatkowej?

Kiedy przedsiębiorca traci prawo do karty podatkowej?

W przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej, co miesiąc płaci się z góry ustaloną kwotę podatku dochodowego. 

Jeśli jednak przedsiębiorca naruszy warunki korzystania z karty, będzie musiał rozliczać z się z podatku na zasadach ogólnych, czyli przy użyciu skali ze stawkami 18-proc. i 32-proc.

Karta podatkowa to forma opodatkowania dochodu obejmująca konkretne rodzaje działalności, m.in. usługi w zakresie mechaniki maszyn, sprzedaż lodów z automatów, naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne czy weterynaryjne.

Przykład. Miesięczne kwoty podatku dla kosmetyczki

karta

Wszystkie rodzaje działalności, które mogą być rozliczane w formie karty, zostały wymienione w dwunastoczęściowej „Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej”, stanowiącej Załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zatrudnienie o jednego pracownika za dużo
Przedsiębiorcy mogą opłacać zryczałtowany PIT w formie karty, jeśli:
-     złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
-     w tym wniosku zgłoszą, że rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej został wymienione w jednej z dwunastu części tabeli,
-     przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne,
-     nie prowadzą innej działalności gospodarczej,
-     małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
-     nie wytwarzają wyrobów objętych na podstawie innych przepisów akcyzą,
-     działalność zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
-     nie przekroczą dopuszczalnej liczby pracowników.

Naruszenie przez przedsiębiorcę któregoś z powyższych warunków powoduje utratę prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i automatyczne przejście na opodatkowanie według skali podatkowej. W ciągu siedmiu dni od wystąpienia okoliczności, które naruszyły któryś z warunków, przedsiębiorca musi pisemnie zawiadomić o tym urząd skarbowy.

Przykładowo, fryzjerka czy kosmetyczka utraci prawo do karty, jeśli zatrudni więcej niż 5 pracowników. U świadczącego usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych z kolei maksymalnie mogą pracować 2 osoby. Limity ilości pracowników dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej zawiera wspomniany wyżej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Skutki

Oprócz zmiany sposobu liczenia wartości podatku, przedsiębiorca - licząc od dnia, w którym nastąpiła utrata prawa do korzystania z karty podatkowej - musi zacząć prowadzić księgi podatkowe, co miesiąc wpłacać zaliczki na podatek dochodowy i co roku składać fiskusowi zeznanie podatkowe. Czyli spadają na niego obowiązki, z których jako rozliczający się kartą był zwolniony. Podstawą opodatkowania będzie dochód osiągnięty od dnia, w którym przedsiębiorca utracił prawo do karty.

 

Źródło: Tax Care

Komentarze (3)

 • ~barban 2014-10-09, 08:07
  pokaż komentarz
 • ~Mr Gerrad 2014-10-09, 14:14

  Oferujemy pomoc finansową dla osób potrzebujących pożyczki i dać kredyt z oprocentowaniem 2% rocznie. Robimy nasz kredyt w następujących kategoriach: kredyt samochodowy, kredyt szkoła, dom pożyczki, pożyczki biznesowe i pożyczki osobiste. W razie zainteresowania, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na cashierslenders@gmail.com i wrócić do nas z informacji znajduje się poniżej:

  Imię i nazwisko:
  adres:
  Stan:
  kraj:
  Kwota potrzebna:
  Długość kredytu:
  Cel kredytu:

  Dlatego chcemy, żebyś wrócił do nas teraz, abyśmy mogli dokonać przeniesienia kredytu, jak również.
  łaskawie
  Panie Gerrad

 • ~gatan 2014-10-14, 08:03
  pokaż komentarz
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.