A A AAktualnościkomentarze (2)

Prawo. Od 1 lipca szef ma prawo do badania trzeźwości pracowników

Od lipca pracodawca może zażądać od pracownika dowody trzeźwości

Od lipca pracodawca może zażądać od pracownika dowody trzeźwości

Od 1 lipca 2011 r. pracodawca ma prawo do badania trzeźwości pracowników. To następstwo obowiązywania ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego”.

Można nie dopuścić do pracy

Poprzednio obowiązujące przepisy prawa pracy praktycznie uniemożliwiały pracodawcy przeprowadzenie jakichkolwiek badań trzeźwości pracownika bez jego zgody. W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, kierownik zakładu pracy albo osoba przez niego upoważniona mieli obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Nie byli jednak uprawnieni do tego, aby żądać wykonania badań na obecność alkoholu we krwi pracownika.

Zobacz także. Żubrówka Biała bez trawki

Zdaniem eksperta Pracodawców RP mec. Moniki Gładoch dobra osobiste pracownika obejmujące nietykalność cielesną oraz godność podlegały silniejszej ochronie, niż zdrowie i życie współpracowników. Zmiana przepisów wzmacnia uprawnienia pracodawcy w zakresie dbałości o stan bhp, co jest logiczną konsekwencją ciążącej na nim odpowiedzialności za zdrowie i życie osób świadczących pracę.

Badania krwi i narkotest

- Warto podkreślić, że nowe przepisy będzie można w drodze analogii stosować do badania zawartości narkotyku w organizmie pracownika. Obecnie nie obowiązują w tym zakresie żadne regulacje i dlatego dopuszcza się korzystanie z procedur obowiązujących w razie naruszenia obowiązku trzeźwości w miejscu pracy. To oznacza, że według nowych regulacji, pracodawca będzie mógł zażądać także wykonania badań krwi lub wykonania narkotestu przez pracownika, u którego podejrzewa zażycie niedozwolonych substancji psychotropowych lub środków odurzających – dodaje Monika Gładoch.

Zobacz także. Wypadki przy pracy. Szef musi zadbać o pracownika

Więcej na temat: praca, prawo, alkohol

Komentarze (2)

  • 2011-07-03, 20:58

    Ok, ale czy szefowi my też możemy kazać dmuchnąć?
    Czy może szef jako ktoś lepszy może pić do woli?

  • 2011-07-10, 18:22

    Ciekawe, kto poniesie koszty badania krwi jeśli pracownik będzie trzeźwy. I po drugie. Z tego co orientuję się to wcześniej też istniała możliwość poddania pracownika badaniu na stan trzeźwości. Zgodnie z art. 70 § 2 podejmowanie czynności służbowych lub zawodowych będąc w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka było (i jest) zabronione i podlega karze aresztu albo grzywny. I jest podstawa do poddania badaniu pracownika ...

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.