A A AAktualnościkomentarze (3)

Zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych w 2011 r.

Barbara Olszyńska: Obowiązują dwa odrębne limity zwrotu: np. na budowę domu do wysokości 70 mkw. i odrębny np. na remont domu czy mieszkania do 30 mkw.

Barbara Olszyńska: Obowiązują dwa odrębne limity zwrotu: np. na budowę domu do wysokości 70 mkw. i odrębny np. na remont domu czy mieszkania do 30 mkw.

Od początku roku obowiązują nowe, niższe limity zwrotu podatku VAT osobom fizycznym od zakupów materiałów budowlanych, a także nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można odliczyć VAT - przypomina Barbara Olszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Buchalteria w Białymstoku.

 Limity zwrotu VAT są 5-letnie, liczone od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot od momentu obowiązywania ustawy, tj. od 1 stycznia 2006 r.

Jeżeli pierwszy wniosek został złożony np. 1 lutego 2006 r., to 5-letni okres trwa do 31 styczia 2011 r. Złożenie kolejnego wniosku po tej dacie wszczyna nowy 5-letni okres, dla którego ustala się odrębne limity.

Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość limitów zależy w szczególności od rodzaju inwestycji, w związku z którą ponoszone są wydatki na zakup materiałów budowlanych, od faktu czy podatnik korzystał w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych w podatku PIT oraz od ceny 1 mkw. pow. użytkowej budynku mieszkalnego (przyjmowanej na potrzeby obliczenia tzw. premii gwarancyjnej).

Obowiązują dwa odrębne limity zwrotu: np. na budowę domu do wysokości 70 mkw. i odrębny np. na remont domu czy mieszkania do 30 mkw. Przy czym ich wysokość zależy od tego, czy podatnik korzystał w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, czy też nie.

Jeżeli po 1 stycznia 2011 r. będzie składany kolejny już wniosek o zwrot VAT (w okresie 5 lat), to kwotę zwrotu stanowi:
- kwota podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych (dla których stawka podatku VAT wzrosła od 1 stycznia 2006 r. z 7% do 22%) x 68,18% (jeżeli materiały zostały zakupione ze stawką 22%) lub x 65,22% (jeżeli materiały zostały zakupione ze stawką 23%). Nie więcej jednak niż 12,295 proc. kwoty stanowiącej iloczyn:
- 70 mkw. i ceny 1 mkw. – budowa domu
- 30 mkw. i ceny 1 mkw. – remont mieszkania
Zasada to odnosi się do limitu wydatków, nieodliczonych w ramach ulgi mieszkaniowej w latach 2004-2005.

Natomiast w przypadku podatników, którzy po styczniu 2011 r. złożą po raz pierwszy wniosek w okresie stosowania stawki VAT-23%, limit zwrotu wynosi nie więcej niż 12,195 proc. kwoty stanowiącej iloczyn:
- 70 mkw. i ceny 1 mkw. – budowa domu
- 30 mkw. i ceny 1 mkw. – remont mieszkania

Nowy wykaz materiałów zawarty jest w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z 3.09.2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki 22% (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury z 27.09.2010 r. Nr 11, poz. 35).
 

Komentarze (3)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.