A A APodatkowekomentarze (0)

AKC/U - Deklaracja uproszczona do nabycia wewnątrzwspólnotowego

Z nabyciem wewnątrzwspólnotowym nieodłącznie związany jest skrót WNT. Oznacza on Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru, którego definicję odnajdziemy w ustawie o podatku VAT. Zgodnie z tym aktem prawnym, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dostępna tutaj deklaracja uproszczona do nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC/U jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.12.2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.