A A APodatkowekomentarze (0)

PIT-2 - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Formularz PIT-2 - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych umożliwia pracownikowi wskazanie swojego pracodawcy, jako podmiot uprawniony do stosowania odliczenia podatku. Polega to na zmniejszeniu obliczonej zaliczki na podatek dochodowy o określoną kwotę. To 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek, która zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określona jest w pierwszym przedziale obowiązującej aktualnie stawki podatkowej. Formularz ten składany jest w urzędzie pracy. Co ważne, należy go złożyć jeszcze przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.