A A APodatkowekomentarze (0)

PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Deklaracja PIT-8AR zawiera informacje dotyczące rocznego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten jest pobierany w sytuacji, gdy podatnik jest zwolniony ze składania dodatkowego zeznania związanego z tym zryczałtowanym podatkiem. W przypadku rolników ryczałtowych lub przedsiębiorców, którzy rozliczają się samodzielnie, nie wystawia się PIT-8AR, ale tylko wówczas, gdy przychód pochodzi z tych źródeł dochodu. Składając deklarację PIT-8AR trzeba pamiętać o wykazaniu pobranego podatku w tych miesiącach, w których wypłacono dochody ze wskazanego źródła.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.