A A APodatkowekomentarze (0)

PIT-R - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-R, czyli Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, stanowi załącznik do dokumentu PIT-11. To właśnie w nim, a konkretnie w punkcie 81. części F osoba wypełniająca formularz wskazuje, czy do tego dokumentu zostanie dołączony PIT-R. Jeżeli należność wypłacana osobie fizycznej z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich nie przekracza kwoty wolnej od podatku dochodowego, w takiej sytuacji płatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji PIT-11, a może ograniczyć się jedynie do PIT-R. Formularz PIT-R należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do końca lutego następującego po roku podatkowym.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.