A A APodatkowekomentarze (0)

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowy Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla. Dokument ten stanowi bardzo "wygodną" formę dochodzenia swoich należności. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, roszczenia względem zobowiązań zapisanych w formie weksli mogą być rozpatrywane w trybie postępowania nakazowego. Z tego też powodu wymogi proceduralne są minimalne, podobnie jak koszty z tym związane.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.