A A APracowniczekomentarze (0)

Regulamin zwolnień grupowych

Każdy pracodawca, który zatrudnia minimum 20 pracowników i zamierza jednocześnie przeprowadzić zwolnienie grupowe. Przypomnijmy, że zwolnienie jest określane jako grupowe, jeśli w czasie do 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Zanim dojdzie do zwolnienia grupowego, pracodawca musi ustalić zasady, na jakich dokonane zostanie takie zwolnienie. Właśnie w tym celu opracowany zostaje Regulamin zwolnień grupowych. To w nim będą określone wszelkie regulacje z tym związane.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.