A A APodatkowekomentarze (0)

VAT-23

Jeśli podatnik dokonał międzywspólnotowego nabycia środka transportu oraz gdy środek ten podlega lub też nie obowiązkowi rejestracji, a ma być użytkowany na terenie Rzeczypospolitej, wówczas nabywca ma obowiązek wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz VAT-23. Jeśli kupujący jest zwolniony z opłaty podatku od towarów i usług lub wartości dodanej, jak rownież pojazd ten nabywany jest w celu dalszej odsprzedaży i nie ma zamiaru go użytkować ani rejestrować w kraju, wówczas obowiązek składania formularza VAT-23 jest zniesiony.

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.